บริษัท เหล็กสยามพาณิชย์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้ร่วมจัดทำร้านค้าขนาดเล็กกว่า   50 หลัง เพื่อตอบรับต่อนโยบายการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยของกรุงเทพมหานครฯ และเป็นการสนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้คนในชุมชนบริเวณ ถนนพระราม2 ซอย69 ในอีกช่องทางหนึ่ง  live วันที่เปิดค้าขายวันแรก https://fb.watch/nkXa0qTRDx/?mibextid=Nif5oz

CSR / UPDATE

– บริษัท เหล็กสยามพาณิชย์ จำกัด บริจาคเครื่องตรวจตา หู และเครื่อง Infusion Pump  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 บริษัท เหล็กสยามพาณิชย์ จำกัดได้บริจาคเครื่องตรวจตา หู จำนวน 2 เครื่อง และเครื่อง Infusion Pump จำนวน 6 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย

บริษัท เหล็กสยามพาณิชย์ จำกัด โดยคุณศุภลักษณ์ อุดมโชคสกุล, คุณพงษ์ชัย อุดมโชคสกุล, คุณพงษ์ศักดิ์ อุดมโชคสกุล, คุณสุขจิตร อุดมโชคสกุล, คุณสมศักดิ์ อุดมโชคสกุล, คุณวีศักดิ์ อุดมโชคสกุล” ได้ทำการส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจ Defibrillator ให้แก่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย