บริษัท เหล็กสยามพาณิชย์ จำกัด มอบเครื่องกระตุกหัวใจ

บริษัท เหล็กสยามพาณิชย์ จำกัด โดยคุณศุภลักษณ์ อุดมโชคสกุล, คุณพงษ์ชัย อุดมโชคสกุล, คุณพงษ์ศักดิ์ อุดมโชคสกุล, คุณสุขจิตร อุดมโชคสกุล, คุณสมศักดิ์ อุดมโชคสกุล, คุณวีศักดิ์ อุดมโชคสกุลได้ทำการส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจ Defibrillator ให้แก่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

csr_4
csr_5