BUSINESS

OVerview

บริษัท เหล็กสยามพาณิชย์ จำกัด

บริษัทผู้จัดจำหน่ายเหล็กกล้าและเหล็กแปรรูปชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2523 โดยดำเนินธุรกิจผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายเหล็กกล้าคุณภาพสูงชนิดต่างๆอย่างครบวงจร เหล็กม้วน เหล็กแผ่น เหล็กบีม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กเส้น เหล็กตัดตามแบบ โดยมีฐานลูกค้าสำคัญทั้งในภาคการก่อสร้าง และในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวาง

PRODUCT

SERVICE

ผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพที่ผ่านการคัดสรรมาเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกภาคอุตสาหกรรม เข้าถึงในทุกรายละเอียดของความต้องการ

คัดสรร จัดหาและตัดแปรรูปเหล็กคุณภาพ ตามความต้องการของลูกค้า
บริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่งที่รวดเร็ว และต่อเนื่อง