เหล็กท่อดำ

(Carbon Steel Pipe)

เหล็กท่อดํา มีลักษณะเป็นท่อเหล็กยาว นิยมใช้เป็นท่อลําเลียงสําหรับอาคารสูง หรือในงานโครงสร้างต่างๆ เช่น ประยุกต์ใช้สําหรับประตูรั้ว ร้อยท่อสายไฟ หรืองานตกแต่งทั่วไป เนื่องจากมีความแข็งแรงทนทานและสามารถรับแรงดันได้ดี ผลิตออกมา 3 รูปแบบ คือ ท่อกลม (round) ท่อเหลี่ยม (square) และ ท่อแบน (rectangle)

เหล็กท่อสังกะสี

(Galvanized Pipe)

มีลักษณะเป็นท่อเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square pipe) หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangle Pipe) ผลิตโดยนําเหล็กม้วน GI มาขึ้นตามรูปและขนาดที่ต้องการ เหล็กรูปพรรณชนิดนี้นิยมใช้ในงานโครงสร้างภายนอก หรือบริเวณที่ต้องเจอกับความชื้น เนื่องจากเนื้อเหล็กกันสนิมและทนทาน ไม่ต้องทาสีกันสนิม เช่น รางนํ้าฝน โครงสร้างหลังคา

เหล็กตัวซี

(Lip Channel)

มีลักษณะหน้าตัดหรือรูปร่างคล้ายตัวอักษร C เหมาะสําหรับโครงสร้างทั่วไป เช่น โครงสร้างหลังคา