เหล็กเส้นข้ออ้อย

(Deformed Bar)

เหล็กเส้นกลมที่มีบั้งและครีบ เพื่อเสริมกําลังในการยึดระหว่างเนื้อคอนกรีตกับเหล็ก ทําให้เหล็กมีแรงยึดกับพื้นผิวสูง เหมาะสําหรับงานก่อสร้างเสริมคอนกรีตที่ต้องการความแข็งแรง เช่น สะพาน คอนโดมิเนียม อาคารสูง หรือเขื่อน เป็นต้น

เหล็กเส้นกลม

(Round Bar)

เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเส้นกลมและผิวเรียบ เหมาะสําหรับการใช้งานทั่วไป งานก่อสร้างเสริมคอนกรีต เช่น ที่พักอาศัย งานเฟอร์นิเจอร์สํานักงาน พื้น เป็นต้น

เหล็กไวร์รอท / เหล็กลวด

(Wire Rod)

เหมาะสําหรับใช้ในการผลิตตะแกรงลวดเหล็กเสริมคอนกรีต ลวดตาข่าย ลวดหนาม ลวดชุบสังกะสี และอื่นๆ