บริการผลิตและแปรรูป

กระบวนการผลิตของ บริษัท เหล็กสยามพาณิชย์ จำกัด เป็นกระบวนการผลิตเหล็กที่ได้มาตรฐานซึ่งผสมผสานนวัตกรรม เทคโนโลยี และเครื่องจักรที่ทันสมัยไว้ด้วยกันอย่างเหมาะสม ทั้งเครื่องตัดเหล็กม้วน เครื่องตัดเหล็กแก๊ส เครื่องตัดเหล็กแบน เครื่องตัดบีม เครื่องยืดเหล็กเส้น เครื่องพับเหล็กเส้น ฯลฯ ส่งผลให้สามารถสร้างชิ้นงานที่มีความหลากหลาย และเมื่อผนวกเข้ากับทักษะของทีมงาน และองค์ความรู้ของทางบริษัทฯ จึงเกิดเป็นชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้งานและต่อยอดความสำเร็จได้อย่างไม่รู้จบ

การจัดจำหน่ายสินค้าและการขนส่ง

ความต้องการต่อการใช้งานเหล็กในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ นั้นมีความหลากหลายและแตกต่าง บริษัทจึงจัดหาและจัดเตรียมสินค้า เหล็กม้วน เหล็กแผ่น เหล็กบีม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กเส้น เหล็กตัดพิเศษ ที่มีประสิทธิภาพและคุณสมบัติที่หลากหลายไว้บริการให้แก่ลูกค้าอย่างครบถ้วน ครอบคลุมในทุกมิติความต้องการ พร้อมบริการคลังสินค้าและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง