บริษัท เหล็กสยามพาณิชย์ จำกัด บริจาคเครื่องตรวจตา หู และเครื่อง Infusion Pump

บริษัท เหล็กสยามพาณิชย์ จำกัด บริจาคเครื่องตรวจตา หู และเครื่อง Infusion Pump 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 บริษัท เหล็กสยามพาณิชย์ จำกัดได้บริจาคเครื่องตรวจตา หู จำนวน 2 เครื่อง และเครื่อง Infusion Pump จำนวน 6 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย